Cách tính để sinh con trai hay gái theo Âm Dương Bát Quái

Xem tuổi sinh con September 26, 2013 7:25 pm no comments

Cách tính sinh con trai theo phong thủy Sinh trai hay gái theo 8 quẻ – Bát quái có 8 quẻ: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Thì trong đó có 4 quẻ Dương là: Càn, Khảm, Cấn, Chấn và 4 quẻ Âm là: Tốn, Ly, Khôn, Đoài. […]