Cách tính tuổi và năm làm nhà không phạm vào những điều kiêng kị

Xem tuổi làm nhà January 11, 2014 4:55 pm no comments

Khi làm nhà, cần lưu ý không được vi phạm vào các năm: Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai. Những năm Tam Tai của các tuổi: – Các tuổi Thân, Tí, Thìn: Tam tai tại các năm Dần, Mão, Thìn. – Các tuổi Dần, Ngọ, Tuất: Tam tai tại các […]