Xem Vận mệnh người tuổi Tý năm 2014

Tử Vi 2014 Tuổi Tý January 11, 2014 4:42 pm no comments

Trong năm Giáp Ngọ, mọi việc với người tuổi Tý không thuận lợi, kém hơn năm trước. Cần làm việc cẩn thận, suy nghĩ kỹ rồi mới hành động. Người tuổi Tý thuộc các năm 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008… Năm nay, người tuổi Tý xung Thái Tuế nên […]